Jdi na obsah Jdi na menu

ZO od roku 2007 po současnost

ZO od roku 2007 po současnost

 

 

Výroční zpráva výboru za rok 2007

 

     V tomto roce se včelstva moc nerojila a se snůškou medu byli včelaři spokojení. Přírodní podmínky pro včely byly příznivé. Málo příznivé to však bylo na trhu s medem. Výkupní ceny medu byly tak nízké, že v některých případech nepokryly náklady na provoz. Včelaři se snažili prodat většinu medu přímo zákazníkovi tzv. „ Prodejem ze dvora.“ Podle dostupných informací bylo vykoupeno od našich včelařů 1715 kg medu. Dotace za rok 2007 byla ve výši 153,-Kč/včelstvo. ZO organizuje 51 včelařů, z toho 2 bez včelstev. Včelaři obhospodařují celkem 492 včelstev. Věkový průměr člena ZO je 64 let, což je více jak státní průměr. Za opylením zemědělských plodin bylo v tomto roce pouze jedním včelařem přisunuto 66 včelstev a za snůškou do lesa 33 včelstev. Vlivem mírné zimy došlo k přemnožení roztoče. Stále málo včelařů používá k léčení kyselinu mravenčí. Všichni obdrželi gabonové pásky, podzimní léčivo pro fumigaci a komisionelně byla všechna včelstva ošetřena novým aerosolovým přístrojem. Za každé ošetřené včelstvo aerosolem včelaři zaplatili účelový příspěvek 5,-Kč. Koncem srpna bylo zjištěno v obci Bošovice ohnisko nákazy moru včelího plodu. Do ochranného pásma se dostala obec Kobeřice. V červnu na včelíně u přítele Magdy proběhla přednáška přítele Plachého ze Žarošic na téma „Ošetřování včelstev během roku“, kterou si vyslechlo jen 20 včelařů. V září se již tradičně pořádala výstava společně se zahrádkáři, kterou včelaři pokládají za velmi důležitou pro propagaci včelařského oboru. Na výstavu se přišlo podívat 800 návštěvníků. Výbor doporučuje členům ZO, aby dle svých možností získávali pro včelaření další a zvláště mladé lidi. Zemřel člen výboru a dlouholetý včelař př. Lubomír Kutra.

 

Výroční zpráva výboru za rok 2008

 

     Počet včelařů klesl na 49 a včelstev bylo zazimováno 480. Tři včelaři ukončili činnost. Přihlásili se noví členové, př. Pitron Jan ze Slavkova a př. Šidlík Roman z Němčan. Dotace zůstaly ve stejné výši 153,-Kč/včelstvo. Prostřednictvím OV ČSV dostala základní organizace od Jihomoravského kraje na podporu včelařství částku 2113,-Kč, která byla z rozhodnutí výboru použita na nákup acetonu pro zimní ošetřování včelstev proti varoáze. V roce 2008 se uskutečnily dvě přednášky přítele Sedláčka z Bučovic na téma „Včelaření během roku a tlumení nákaz včel.“ V červnu na včelíně přítele Magdy proběhl „Kurz chovu matek“. Návštěvnost byla slabá, přičemž příprava stála chovatele mnoho práce a času. Před ukončením školního roku ZO připravila včelařské dopoledne pro více jak sto dětí prvních až pátých tříd ve Slavkově. Děti nejvíc zaujalo vyprávění přítele Jaromíra Kyjovského st. u proskleného úlku se včelami. V červenci se uskutečnil zájezd do areálu ČSV v Rosicích u Brna. Návštěvníci si poslechli přednášku ing. Janouška, prohlédli si včelín a včelařské muzeum. V září se uskutečnila výstava zahrádkářů a včelařů. Včelí produkty vystavovalo oproti minulým rokům více včelařů. Výstava se těšila velkému zájmu lidí. Co včelaře však trápilo, byla varoáza. Největší ztráty zaznamenali chovatelé v Kobeřicích, kde přišli skoro o polovinu včelstev. Navíc se nacházeli v ochranném pásmu na mor včelího plodu. Vyšetření měli na mor včelího plodu byl negativní. Koncem ledna se odebíral u všech včelařů směsný vzorek měli na zjištění počtu roztočů. Výbor zajistil všem chovatelům léčiva. Za každé ošetřené včelstvo aerosolem včelař zaplatil 5,-Kč. Celkem včelaři přisunuli 212 včelstev ve třech kočovných vozech. K zemědělským plodinám 106 a za snůškou do lesů také 106 včelstev. V základní organizaci je několik chovatelů matek, kteří odchovali celkem 188 matek F1 pro svoje včelstva i pro zájemce z řad našich včelařů. Rok 2008 byl na snůšku průměrný. Zemřel dlouholetý včelař naší ZO přítel Stanislav Hřebíček z Velešovic.

 

Výroční zpráva výboru za rok 2009

 

     Včelařů v naší ZO je 49 a včelstev bylo zazimováno 505. Koncem ledna se odebíral u všech včelařů směsný vzorek měli na zjištění počtu roztočů. V roce 2009 se uskutečnily tři přednášky. První přednáška byla v lednu po výroční schůzi. V červnu za chladného počasí na včelíně přítele Magdy proběhl „Kurz chovu matek“, který vedl přítel František Plachý ze Žarošic. V září se uskutečnila výstava zahrádkářů a včelařů. Včelařské nářadí a pomůcky zapůjčil přítel Sedláček z Bučovic. Výstava byla hojně navštěvována. V naší ZO jsou tři kočující včelaři, kteří přisunuli k zemědělským plodinám a za snůškou do lesů celkem 227 včelstev. Včelaři odchovali 170 matek. Výbor zajistil všem chovatelům léčiva. V listopadu byly vyplaceny včelařům dotace. Plošné přeléčení aerosolem proběhlo koncem listopadu do půle prosince. Za každé ošetřené včelstvo aerosolem včelař zaplatil 5,-Kč. Průměrný výnos medu za rok 2009 byl 21,5kg na kmenové včelstvo.

 

Výroční zpráva výboru za rok 2010

 

     Základní organizace Slavkov u Brna má 54 členů. Jeden včelař ukončil činnost, dva zemřeli, přítel Ladislav Josífek z Němčan a přítel Milan Ševčík z Heršpic. Přihlásilo se osm nových členů, dva ze Slavkova, dva z Němčan, dva z Nížkovic, jedna z Kobeřic a jeden z Brna. 51 našich členů obhospodařuje 527 včelstev. Obdrželi jsme dotace na každé zazimované včelstvo ve výši 133,-Kč. Byl zakoupen nový aerosolový přístroj. V lednu proběhla přednáška ing. Jiřího Zigala na téma "Racionalizace chovu včel". V květnu se uskutečnila další přednáška přítele Víta Marady na téma "Tlumení nákaz včel". V červnu se již tradičně uskutečnil "Kurz chovu matek" na včelíně přítele Magdy. Kurz vedl př. Libor Hanousek a přítomen byl i př. František Plachý ze Žarošic. Některé třídy základních škol ve Slavkově projevily zájem o přednášku o včelách. Př. Jaromír Kyjovský st. poutavým příběhem žákům přiblížil život včel i s malou výstavou včelařských pomůcek a zařízení pro chov včel. V červenci se uskutečnil zájezd do Hovoran na včelín př. Víta Marady. Den zájezdu se zakončil ve sklípku u dobrého vína. V září proběhla již poněkolikáté výstava společně se zahrádkáři. Výstavní exponáty zapůjčil př. Miroslav Sedláček z Bučovic. Výstavu navštívilo kolem 1600 lidí. Opět nás trápila varoáza. Výbor ZO zajistil zájemcům kyselinu mravenčí pro letní ošetření před nasazením gabonových pásků po posledním vytočení medu. Pro podzimní ošetření dostal každý včelař Varidol a během prosince byla všechna včelstva ošetřena aerosolem. Celkem bylo přisunuto 198 včelstev, z toho k zemědělským plodinám 82 a za snůškou do lesů 116 včelstev. Našimi chovateli př. Magdou, př. Šujanem, př. Kyjovským ml. a př. Cagáškem bylo odchováno 160 matek F1. Průměrný výnos medu za rok 2010 byl 21kg na kmenové včelstvo.

 

Výroční zpráva výboru za rok 2011

 

     Základní organizace Slavkov u Brna má 52 členů. Tři včelaři ukončili činnost. Zemřel přítel Jaroslav Skřivánek z Velešovic. Přihlásili se dva noví členové, př. Jan Pitron ze Slavkova a př. František Žilinský z Brna, který má včelstva umístěna v Heršpicích. 49 našich členů obhospodařuje 563 včelstev. Obdrželi jsme dotace na každé zazimované včelstvo ve výši 97,-Kč. V lednu po výroční schůzi nám přednášel př. Miroslav Sedláček z Bučovic na téma "Nové směry ve včelařství". Další přednáška se uskutečnila v březnu, kterou vedl př. Jan Čech z Měnína na téma "Ošetřování včelstev během roku". V červnu proběhla přednáška na včelíně př. Magdy. Téma přednášky "Racionalizace chovu včel" - přednášel př. František Plachý ze Žarošic. Pozvání přijal náš dlouholetý přítel a včelařský odborník pan Libor Hanousek. V září opět proběhla výstava včelařů se zahrádkáři, která byla hojně navštěvována. Dětem se nejvíce líbil prosklený úl se včelami. V prosinci navštívili přátelé Vladimír Magda a Jaromír Kyjovský st. školu v Otnicích, kde dětem předvedli ukázku výroby svíček ze včelího vosku a odpovídali na dotazy dětí. Opět nás potrápila varoáza. O použití kyseliny mravenčí dosud nebyl velký zájem. Všichni včelaři obdrželi gabonové pásky, Varidol a v prosinci byla všechna včelstva ošetřena aerosolem. Celkem bylo přisunuto 155 včelstev k zemědělským plodinám a za snůškou do lesů. Odchováno bylo 231 matek, z toho 160 matek F1. Průměrný výnos medu za rok 2011 byl 23kg na kmenové včelstvo. Výbor ZO vybízí své členy, aby zlepšovali včelí pastvu vysazováním stromů a keřů.

 

Výroční zpráva výboru za rok 2012

 

     Počet členů v naši ZO za rok 2012 je 53. Členství ukončil př. Bohumil Hrda z Němčan a přihlásili se noví zájemci př. Libor Novotný a Milan Koukal z Nížkovic a Radek Dvořák z Heršpic. Obhospodařujeme 552 včelstev. V našem katastru včelaří ještě 4 neorganizovaní včelaři a další 3 včelaři, kteří jsou členy jiných organizací. Včelaři, kteří požádali o dotace, obdrželi prostřednictvím ČSV částku 133,-Kč na každé zazimované včelstvo. Letos bylo přisunuto 75 včelstev k zemědělským plodinám a za snůškou do lesů. Bylo odchováno 256 matek. V lednu po výroční schůzi nám přednášel učitel včelařství př. František Plachý, který nám promítl diapozitivy ze včelařského zájezdu do Polska s velmi zajímavým komentářem o tamním včelařením. V červnu se jako již tradičně řadu let uskutečnilo setkání u přítele a chovatele matek Vladimíra Magdy na jeho vzorně vedeném včelíně. Zde nám přednášel ředitel a chovatel matek ze šlechtitelské stanice Kývalka ing. Oldřich Veverka. V červenci se uskutečnil plánovaný zájezd k profesionálnímu včelaři příteli Janu Kolomému do Starého města u Bruntálu. Zde jsme si také prohlédli linku na stáčení a odvíčkování medu na které se med vytáčel po celých nástavcích. Součástí byla i přednáška praktického včelaření. Letos v září se také konala ve spolupráci s Českým svazem zahrádkářů výstava, která byla hojně navštěvována. O kyselinu mravenčí dosud není velký zájem. Chemická léčiva, která máme k dispozici, postupně ztrácejí na účinnosti a kyselina mravenčí s kyselinou šťavelovou se jeví jako vhodná alternativa. Včelaři obdrželi gabonové pásky a na podzimní ošetření včelstev Varidol. V prosinci byla všechna včelstva komisionelně ošetřena aerosolem. Průměrný výnos medu za rok 2012 byl 19,6kg na kmenové včelstvo.

 

Výroční zpráva výboru za rok 2013

 

     Naše organizace má v současné době 53 členů. Přihlásili se nám noví zájemci o členství: pan Jiří Dočekal ze Slavkova, paní Eva Lorencová ze Slavkova a z Němčan Štěpán Horák. Členství pro stáří ukončil př. Miroslav Borůvka a odešel do jiné organizace přítel František Žilinský. 51 našich členů obhospodařuje 573 včelstev, je to o 21 více jako v minulém roce, dva členové prozatím včelstva nemají. Při naší základní organizací byl založen včelařský kroužek mládeže v Němčanech pod vedením přítele Romana Šidlíka. Kroužek navštěvuje 7 dětí, které se starají o dvě včelstva. V našem katastru včelaří ještě 3 neorganizovaní včelaři se 4 včelstvy a pak jsou zde ještě 3 včelaři, kteří jsou členy jiných organizací. Podpora včelařství: Prostřednictvím ČSV obdržel každý chovatel, který požádal o dotaci na svoje včelstva 138 Kč na každé zazimované včelstvo. Na léčiva jsme obdrželi 70% pořizovací ceny. Na léčení včelstev aerosolem nám bylo vyplaceno 10 Kč na každé ošetřené včelstvo. Nákazová situace: Nejvíce nás, jako asi všude trápila varoáza. Na některých stanovištích se roztoči opět vyskytovali ve větším množství, což bylo vidět na podložkách, zvláště po prvním podzimním ošetření fumigací koncem října. Tak jak jde vývoj této nemoci se ukazuje, že se již neobejdeme bez doplňující léčby kyselinou mravenčí. Je také potřeba dodržovat léčebné postupy uvedené v návodě. V prosinci byla všechna včelstva komisionelně ošetřena aerosolem. Koncem ledna se odebíral směsný vzorek měli na vyšetření a úroveň napadení roztočem Varroa. Kočování: Se svými včelstvy kočuje pouze jeden včelař na řepku a do lesa na akát a lípu. Celkem bylo přisunuto v součtu 60 včelstev. Chov matek: V naší organizaci máme několik chovatelů, kteří mají inseminované matky ze kterých odchovávají matky pro svoje včelstva i pro zájemce z řad našich včelařů. Inseminované matky kupují naši chovatelé od Ing. Veverky ze šlechtitelské stanice Kývalka. Prokazatelně jsou včelstva od těchto matek méně bodavá, lépe sedí na plástech a dosahují lepších medných výnosů. Dle nahlášení bylo odchováno našimi chovateli 150 matek, z větší části právě od inseminovaných. Vzdělávací a kulturní akce: V lednu po výroční členské schůzi nám přednášel učitel včelařství přítel Miroslav Sedláček na téma „Obchod se včelími produkty, marketing, propagace chovu včel“. V červnu se jako již tradičně řadu let uskutečnilo setkání nejen našich členů u přítele a chovatele matek Vladimíra Magdy na jeho vzorně vedeném včelíně. Pozvání přijal a přednášel nám učitel včelařství přítel Strouhal. Velmi podrobně a zajímavě přednášel o chovu matek, jejich přidávání a vedení včelstev. V červenci se uskutečnil plánovaný zájezd na chovatelskou stanici Kývalka, areálem nás provedl pan Ing. Oldřich Veverka, kde také proběhla jím vedená přednáška. V září jsme ve spolupráci s Českým svazem zahrádkářů uskutečnili včelařskou výstavu na které vedle včelích produktů bylo k vidění včelařské zařízení, úly a pomůcky a také úl s živými včelami, který se těšil zájmu zvláště u dětí. Pořadatelé napočítali více jak 1800 návštěvníků včetně škol. Přítel Roman Šidlík založil pro naši organizaci webové stránky, které průběžně doplňuje. Výbor ZO vybízí své členy, aby nezapomínali na zlepšování včelí pastvy výsadbou včelařsky významných stromů a keřů v blízkosti svých stanovišť.

 

Výroční zpráva výboru za rok 2014

 

      V roce 2014 se naše organizace rozrostla o 5 nových členů, kteří  byli na této výroční členské schůzi vašimi hlasy přijati za řádné členy a má v současné době 58 členů. Je to: přítel Petr Hanzelka z Heršpic, Lenka Vykoukalová z Nížkovic, Vojtěch Andrla z Němčan, Anna Navrátilová z Němčan a Miroslav Banďouch z Němčan. Naše řady opustil přítel Antonín Banďouch z Němčan. 56 našich členů obhospodařuje 563 včelstev, dva členové prozatím včelstva nemají. Při naší základní organizací působí včelařský kroužek v Němčanech pod vedením přítele Romana Šidlíka. Kroužek navštěvuje 8 dětí, které se starají o 3 včelstva.  V našem katastru včelaří ještě 2 neorganizovaní včelaři se 7 včelstvy a 5 dalších kteří jsou členy jiných organizací a svoje včelstva mají umístěna v katastru naší organizace. Většina našich členů včelaří s malým počtem včelstev. Když to vezmu podle skupin: do 5 včelstev - 24 včelařů, od 6 do 10 včelstev -15 včelařů, 16 až 30 včelstev má 7 včelařů a nad 30 včelstev to jsou 3. Průměr na jednoho včelaře je 10 včelstev.  Podpora včelařství: Prostřednictvím ČSV obdržel každý chovatel, který požádal o dotaci na svoje včelstva 126 Kč na každé zazimované včelstvo, které obsedá alespoň 7 rámků 39 x 24 cm. Na léčiva jsme obdrželi 70% pořizovací ceny. Na léčení včelstev aerosolem nám bylo vyplaceno 10 Kč na každé ošetřené včelstvo. Na včelařský kroužek přispěla obec Němčany a Hodějice na vybavení kroužku. Nákazová situace: Výbor ZO zajistil zájemcům kyselinu mravenčí pro letní ošetření, kterou je vhodné aplikovat hned po posledním vytočení medu v červenci a dobré bylo tuto léčbu o měsíc později opakovat. Gabonové pásky se v minulém roce neobjednaly, dle návodu se po několika letech mají vynechat, aby nedocházelo k rezistenci roztočů. Kyselinu mravenčí si dle objednávky mohli zájemci vyzvednout u př. Jaromíra Kyjovského. O kyselinu mravenčí v minulosti dosud nebyl velký zájem, možná pro větší riziko ztráty matky a možná také podcenění této nebezpečné nemoci včelstev u některých včelařů. Chemická léčiva, která máme k dispozici postupně ztrácejí na účinnosti vlivem rezistence tohoto parazita a kyselina mravenčí se jeví jako vhodná alternativa a doplněk k chemické léčbě spolu s kyselinou šťavelovou a dalšími přírodními léčivy. Pro podzimní ošetření včelstev dostal každý včelař Varidol a během listopadu a v prosinci byla všechna včelstva komisionelně ošetřena aerosolem. Koncem ledna se odebíral směsný vzorek měli na vyšetření a úroveň napadení roztočem Varroa. Chovatelé většinou zodpovědně přistupují k podzimnímu léčení včelstev, ale podceňují letní ošetření v červenci a srpnu, které pokud je dobře provedené, nám zajistí přežití včelstev na podzim a v zimě. Podzimní ošetření žádné včelstvo nezachrání, to děláme pro snížení intenzity napadení a dobrý rozvoj v příštím roce. Kočování: Přísuny včelstev k zemědělským plodinám a do lesů významně zvedají rentabilitu včelaření a přispívají k vyšším výnosům plodin v zemědělství. Přesto u našich včelařů o kočování v současné době není zájem, je to obecný trend. Zemědělské podniky neproplácejí přísuny včelstev a technický stav kočovných zařízení neumožňuje vjezd na veřejné komunikace a náklady spojené s kočováním zvláště za nepříznivých povětrnostních podmínek jsou příliš vysoké. Se svými včelstvy kočují pouze dva včelaři na řepku a do lesa na akát a lípu. Celkem bylo přisunuto v součtu 75 včelstev. Chov matek: Dle nahlášení bylo odchováno našimi chovateli 218 matek, z větší části právě od inseminovaných matek zakoupených od Ing. Veverky ze šlechtitelské stanice Kývalka.  Vzdělávací a kulturní akce: V lednu po výroční členské schůzi nám přednášel učitel včelařství přítel Jan Čech z Měnína. Téma: Život včelstva, jeho zákonitosti a zásahy do včelstev během roku. V červnu se jako již tradičně řadu let uskutečnilo setkání nejen našich členů u přítele a chovatele matek Vladimíra Magdy na jeho vzorně vedeném včelíně. Pozvání přijal a přednášel nám učitel včelařství přítel Jan Čech. Po několika letech znovu Kurz chovu matek. Plánovaný zájezd se tentokrát uskutečnil k panu Jiřímu Zigalovi do Vilémovic. Ten nás provedl svojí včelnicí, kterou má umístěnou na zahradě za domem a seznámil nás se svým způsobem chovu včel. Zúčastnilo se nás 16 osobními auty. V září jsme ve spolupráci s českým svazem zahrádkářů uskutečnili včelařskou výstavu na které vedle včelích produktů bylo k vidění včelařské zařízení, úly a pomůcky a také dva úly s živými včelami. Především děkujeme všem našim důvěrníkům v jednotlivých obcích, bez kterých by nemohla organizace správně fungovat a všem, kteří se zapojili a přispěli k dosaženým výsledkům.

 

Výroční zpráva výboru za rok 2015

 

     V posledních letech zaznamenáváme nárůst členů. Do naší organizace se na podzim přihlásili tři noví zájemci o členství. Jedná se o Jaroslava Šenkyříka z Velešovic, Miroslavu Lónovou ze Slavkova a Michala Marka z Heršpic. Dále se hlásí Vítězslav Barta ze Slavkova, Petr Vlasák ze Šaratic, Bronislav Cagášek z Heršpic, Štěpán Jurák z Velešovic a Jiří Šmerda z Heršpic. Všichni výše jmenovaní byli výborem ZO přijati za řádné členy. Členů máme víc, včelstev oproti roku 2014 ubylo vlivem větších úhynů zvláště v Kobeřicích a ve Slavkově. V září 2014 bylo nahlášeno 557 včelstev a na jaře 2015 jsme registrovali 414 včelstev, úhyn činil 143 včelstev. V současné době máme 59 členů a jeden kroužek malých včelaříků pod vedením přítele Romana Šidlíka. V sezoně 2015 dochází k postupnému obnovování včelstev, jak ukazují následující čísla. 56 včelařů obhospodařuje 506 včelstev na 66 stanovištích, 3 členové jsou prozatím bez včelstev, o dotace si zažádali 2 neorganizovaní včelaři. V našem katastru mají umístěna včelstva další 3 včelaři z jiných organizací s počtem 58 nahlášených včelstev. Malí včelaříci se starají o 2 včelstva. Podpora včelařství: Prostřednictvím ČSV obdržel každý chovatel, který požádal o dotaci na svoje včelstva 128 Kč na každé zazimované včelstvo, které obsedá alespoň 7 rámků 39 x 24 cm. Na léčiva jsme obdrželi 70% pořizovací ceny. Každá přednáška je dotovaná do 3000 Kč, každá organizace může pořádat neomezený počet přednášek. Na léčení včelstev aerosolem nám bylo vyplaceno 10 Kč na každé ošetřené včelstvo. Včelaři měli možnost získat příspěvek od Jihomoravského kraje, pokud si o tuto podporu zažádali. Směsný vzorek na varoázu mají hrazený všichni chovatelé z dotací jihomoravského kraje. Příspěvky obdržel od obcí Němčany, Hodějice a od ZO Slavkov i včelařský kroužek. Nákazová situace: Nejvíce nás, jako asi všude trápila varoáza, na některých stanovištích se roztoči opět vyskytovali ve větším množství, což bylo vidět na podložkách po vložení kyseliny mravenčí v létě, (byla použita nově vyvinutá v jiné koncentraci a balení) a zvláště po prvním podzimním ošetření fumigací koncem října. Výbor ZO zajistil zájemcům kyselinu mravenčí pro letní ošetření, kterou je vhodné aplikovat hned po posledním vytočení medu v červenci a dobré bylo tuto léčbu o měsíc později opakovat. Povinně byla nařízena léčba gabonovými pásky. Kyselinu mravenčí si dle objednávky mohli zájemci vyzvednout u př. Jaromíra Kyjovského. Tak jak jde vývoj této nemoci se ukazuje, že se již neobejdeme bez doplňující léčby kyselinou mravenčí, případně dalších přírodních léčiv na která roztoč nezíská rezistenci. Chemická léčiva, která máme k dispozici, postupně ztrácejí na účinnosti. Všechny tyto přípravky jsou ze 70% hrazeny z dotací. Jde snad jen o vícepráce, které musíme věnovat včelám, ale to se odrazí na zdravotním stavu včelstev. Je také potřeba dodržovat termíny a léčebné postupy uvedené v návodě. Pro podzimní ošetření včelstev dostal každý včelař Varidol a během listopadu a v prosinci byla všechna včelstva komisionelně ošetřena aerosolem. Včelaři, kteří měli v úmyslu kočovat, prodávat oddělky a zabývali se chovem a distribucí matek dle nového nařízení SVS museli si nechat vyšetřit zvlášť měl na mor včelího plodu. Koncem ledna se odebíral směsný vzorek měli na vyšetření a úroveň napadení roztočem Varroa.V březnu obdrželi ti včelaři, u kterých se nacházeli více jak tři roztoči na včelstvo, léčiva k jarnímu přeléčení včelstev a to nátěrem zavíčkovaného plodu a následnou fumigací.  Kočování: Přísuny včelstev k zemědělským plodinám a do lesů významně zvedají rentabilitu včelaření a přispívají k vyšším výnosům plodin v zemědělství. Přesto u našich včelařů o kočování v současné době není zájem. Zemědělské podniky neproplácejí přísuny včelstev a technický stav kočovných zařízení neumožňuje vjezd na veřejné komunikace a náklady spojené s kočováním zvláště za nepříznivých povětrnostních podmínek jsou příliš vysoké. Se svými včelstvy kočují pouze dva včelaři na řepku a do lesa na akát a lípu. Celkem bylo přisunuto 94 včelstev. Chov matek: Pokud chceme dosahovat vysokých a vyrovnaných výnosů, neobejdeme se bez chovu matek z výběrových a prošlechtěných včelstev. V naší organizaci máme několik chovatelů, kteří mají inseminované matky, ze kterých odchovávají matky pro svoje včelstva i pro zájemce z řad našich včelařů. Inseminované matky kupují naši chovatelé od Ing. Veverky ze šlechtitelské stanice Kývalka. Prokazatelně jsou včelstva od těchto matek méně bodavá, lépe sedí na plástech a dosahují lepších medných výnosů. Zájem o matky však mezi včelaři není velký. Stále se spoléhají na roje a přirozenou výměnu matek u svých včelstev. Dle nahlášení bylo odchováno našimi chovateli 173 matek, z větší části právě od inseminovaných. Vzdělávací a kulturní akce: V lednu po výroční členské schůzi nám přednášel učitel včelařství přítel František Plachý ze Žarošic. Téma přednášky bylo Vedení včelstev během roku. Část přednášky věnoval novému nebezpečí světového včelařství. Jedná se o brouka Tumida, který v současné době páchá velké hospodářské škody v severní Americe. V červnu se jako již tradičně řadu let uskutečnilo setkání nejen našich členů u přítele a chovatele matek Vladimíra Magdy na jeho včelíně. Pozvání přijal a Kurz chovu matek nám provedl učitel včelařství přítel František Plachý. Velmi podrobně a zajímavě přednášel o chovu matek, jejich přidávání a vedení včelstev. K přednášce patřilo i občerstvení, které připravily manželky a přítelkyně pořadatelů. K dobré atmosféře a pohodě přispělo i krásné počasí. Plánovaného zájezdu na šlechtitelskou stanici Kývalka se od nás zúčastnilo 17 zájemců a další přijeli z okolních základních organizací. Přednášel nám př. Ing. Oldřich Veverka. V září jsme ve spolupráci s českým svazem zahrádkářů uskutečnili včelařskou výstavu, na které vedle včelích produktů bylo k vidění včelařské zařízení, úly a pomůcky a také dva úly s živými včelami, které se těšily zájmu zvláště u dětí. Část vystavovaného zařízení bylo zapůjčeno přítelem Sedláčkem z Bučovic, ostatní zapůjčili naši včelaři. Součástí byla i ochutnávka medu. Výstava byla hojně navštívena, každoročně ji navštíví kolem 1800 návštěvníků včetně žáků škol ze Slavkova i okolních obcí. Přítel Roman Šidlík vede pro naši organizaci webové stránky, které průběžně doplňuje. Výbor ZO vybízí své členy, aby nezapomínali na zlepšování včelí pastvy výsadbou včelařsky významných stromů a keřů v blízkosti svých stanovišť a přispívali tak k pastvě včel a ochraně a ozeleňování krajiny. Dále děkujeme všem našim důvěrníkům v jednotlivých obcích, bez kterých by nemohla organizace správně fungovat a všem, kteří se zapojili a přispěli k dosaženým výsledkům.

 

Výroční zpráva výboru za rok 2016

 

      V současné době čítá naše organizace 61 členů. Z toho 60 včelařů obhospodařuje 581 včelstev, jeden včelař je prozatím bez včelstev. Máme zde včelařský kroužek se 4 včelstvy, který vede přítel Roman Šidlík. Do kroužku chodí 11 dětí. V katastru naší ZO včelaří 2 neorganizovaní včelaři s 8 včelstvy. Máme zaregistrované 4 včelaře z jiných ZO, kteří mají umístěna včelstva v našem katastru s celkovým počtem 52 včelstev. Zemřel přítel Josef Kolečko. Odhlásili se: Př. Karel Kachlíř, který přešel do jiné ZO, z důvodu stěhování ukončil členství př. David Frank, se včelařením skončili přátelé Jiří Burian, Zdenka Slabotinská a Františka Jelínková. Přihlásil se přítel Bohumil Skácel z Rousínova, včelstva má umístěna ve Slavkově. Většina našich včelařů obhospodařuje malý počet včelstev, průměr na jednoho včelaře je 9,7 včelstev. Pro zajímavost, když je zařadím do skupin, tak 1 – 5 včelstev má 28 včelařů, 6 – 10 včelstev 16 včelařů, 11 – 15 včelstev 6 včelařů, 16 – 30 včelstev 7 včelařů, 31 a víc včelstev 4 včelaři. Při podávání Žádosti o dotace na včelstva je kolonka na vyplnění statistických údajů. Část včelařů toto nevyplňuje a celková čísla jsou neúplná a zkreslená. Z toho co žadatelé uvedli, nám vychází 8679 kg vyprodukovaného medu, průměr na včelstvo necelých 15 kg medu. Vosku celkově 320,5 kg což je 0,55 kg na včelstvo. Při dnešních cenách vosku, kdy výkupci nabízejí až 200 Kč za 1 kilogram, stojí za to, zaměřit se na produkci této suroviny. Větší obměna díla vede i k lepšímu zdravotnímu stavu včelstev.

Podpora včelařství: Prostřednictvím ČSV obdržel každý chovatel, který požádal o dotaci na svoje včelstva 151 Kč na každé zazimované včelstvo, které obsedá alespoň 7 rámků 39 x 24 cm. Na léčiva na boj proti varoáze jsme obdrželi 70% pořizovací ceny. Každá přednáška je dotovaná do 3000 Kč, každá organizace může pořádat neomezený počet přednášek, a protože celková částka na tuto činnost je pevná, byly peníze na jednotlivé přednášky kráceny. Jedná se o dotace, které vyřizuje ZO. Nadále běží dotace„Technická pomoc“ na medomet, kočovná zařízení, aerosolový přístroj, pastovací přístroj, nádoby na med, ometáky včel a další vybrané pomůcky. Kupující si musí o dotaci požádat sami a žádosti odeslat do poloviny června, originály faktur do poloviny srpna. Naše organizace v loňském roce zakoupila kompresor na ošetřování včelstev aerosolem pro případ, že by ten stávající dosloužil a pro lepší obslužnost, včelstev i stanovišť je víc. Republikový výbor ČSV přispěl na nákup nového kompresoru částkou 16800 Kč. Na léčení včelstev aerosolem nám bylo vyplaceno 10 Kč na každé ošetřené včelstvo. Směsný vzorek na varoázu je hrazen ze státních dotací. Jihomoravským krajem  nám  byly  uhrazeny 4 vzorky měli na vyšetření moru včelího plodu. V roce 2016 přispěla obec Němčany na provoz včelařského kroužku částkou 3600 Kč a obec Hodějice 3200 Kč.

Nákazová situace: Největším nebezpečím pro naše včelstva stále zůstává varoáza, což bylo vidět po vložení kyseliny mravenčí po posledním vytočení medu a zvláště po první fumigaci na podzim. Již druhým rokem používáme nově vyvinutou kyselinu mravenčí v jiné koncentraci a balení. Jednodušší použití a zdá se i účinnější. Léčení včelstev kyselinou mravenčí není povinné, ale jak se ukazuje, bez letního ošetření, je těžké dostat včelstva do zimy silná a dochází i k větším ztrátám během podzimu. Dle nařízení Státní veterinární správy jsme ošetřili 2 x včelstva fumigací varidolem a jednou komisionálně přípravkem M1-AER aerosolem. Léčiva zajistila všem včelařům ZO. Několik včelařů si požádalo prostřednictvím ZO o vyšetření měli na mor včelího plodu. Jedná se o včelaře, kteří kočují, prodávají oddělky nebo matky, potřebují převézt svá včelstva mimo katastr obce a podobně. V lednu se odebíraly směsné vzorky ze všech stanovišť na vyšetření spadu rozrtočů. U včelařů, kde byly 3 roztoči a víc na včelstvo, se natíral plod a včelstva se ošetřila fumigací varidolem. Kočování: Přísuny včelstev k zemědělským plodinám a do lesů významně zvedají rentabilitu včelaření a přispívají k vyšším výnosům plodin v zemědělství. Přesto u našich včelařů o kočování v současné době není zájem. Zemědělské podniky neproplácejí přísuny včelstev a technický stav kočovných zařízení neumožňuje vjezd na veřejné komunikace a náklady spojené s kočováním zvláště za nepříznivých povětrnostních podmínek jsou příliš vysoké. Se svými včelstvy kočují pouze dva včelaři na řepku a do lesa na akát a lípu. Celkem bylo přisunuto 53 včelstev.

Chov matek: Pokud chceme dosahovat vysokých a vyrovnaných výnosů, neobejdeme se bez chovu matek z výběrových a prošlechtěných včelstev. Z toho důvodu bychom měli každoročně vyměnit polovinu matek. Nenechat je déle jak dva roky, nebát se vyměnit i jednoletou pokud není výkonná a včelstvo nedá dobrý medný užitek. V naší organizaci máme několik chovatelů, kteří mají inseminované matky, ze kterých odchovávají matky pro svoje včelstva i pro zájemce z řad našich včelařů. Inseminované matky kupují naši chovatelé od Ing. Veverky ze šlechtitelské stanice Kývalka. Prokazatelně jsou včelstva od těchto matek méně bodavá, lépe sedí na plástech a dosahují lepších medných výnosů. Zájem o matky však mezi včelaři není velký. Stále se spoléhají na roje a přirozenou výměnu matek u svých včelstev. Odchovaných matek převážně od inseminovaných bylo 240.

Vzdělávací a kulturní akce: V lednu po výroční členské schůzi nám přednášel přítel Ing. Oldřich Veverka na téma „Tlumení nákaz včel.“ Zmínil všechny nemoci, které sužují naše včelstva, některé způsobují významné hospodářské škody, ty zvláště nebezpečné se musí likvidovat pálením. V červnu se uskutečnil kurz chovu matek u přítele Magdy na jeho obnoveném včelíně. Opět pod vedením přítele Oldřicha Veverky. Velmi podrobně nás provedl chovem matek s ukázkami přelarvení, popisem postupů chovu a několik technik přidávání matek. K přednášce patřilo i občerstvení, které připravily manželky pořadatelů. Tato akce bývá hojně navštívená a jezdí na ni i chovatelé z okolních ZO. Koncem června se uskutečnil poznávací zájezd do Přerova na tamní šlechtitelskou stanici. Jedná se o detašované pracoviště výzkumného ústavu včelařského v Dole. Přivítal nás RNDr. Pavel Krieg, který nám udělal přednášku a po ní nás provedl areálem stanice, kde chovají kolem 150 včelstev. O zájezdy je malý zájem a pořadatelům dá hodně práce dát dohromady alespoň 10 chovatelů, aby se přednášející mohl zaplatit z dotací. V září jsme již tradičně ve spolupráci se zahrádkáři ve Slavkově uskutečnili výstavu ovoce, včelích produktů a propagaci chovu včel. Součástí byla ochutnávka medu. Vedle pomůcek a zařízení pro chov včel od přítele Sedláčka byl vystaven i úl s živými včelami, který se těšil zájmu zvláště dětí. Zájem o výstavu byl velký, o čemž svědčí návštěva více jak 2000 návštěvníků. Přítel Roman Šidlík vede pro naši organizaci webové stránky, které průběžně aktualizuje. Patří mu velký dík za vedení včelařského kroužku, věnuje mu mnoho času. Dík patří také všem důvěrníkům za jejich práci ve svých obcích.

 

Výroční zpráva výboru za rok 2017

 

     V současné době má naše organizace 64 členů, kteří obhospodařují 587 včelstev na 77 stanovištích. Neorganizovaní včelaři jsou 3 s 10 včelstvy. Registrovaných včelařů z jiných ZO, kteří mají svá včelstva v katastru naší organizace je 5 s celkovým počtem 79 včelstev. V Němčanech působí včelařský kroužek pod vedením přítele Romana Šidlíka, který se stará o 4 včelstva. Zemřel dlouholetý člen a vzorný chovatel přítel Radomil Kachlíř, který po mnoho let pracoval ve výboru ZO a jako důvěrník v Kobeřicích. Přihlásilo se 5 začínajících včelařů. Jsou to přátelé Josef Tomášek a Lubomír Spáčil z Velešovic, Aleš Švaříček z Němčan, Marie Šujanová a Věra Šemorová ze Slavkova.

Většina našich včelařů obhospodařuje malý počet včelstev.

1 až 5 včelstev má 31 včelařů, celkově 102 včelstev, o 6 až 10 včelstev se stará 14 včelařů s celkem 111 včelstvy, s 11 až 15 včelstvy včelaří 8 členů s 99 včelstvy, 16 až 30 včelstev obhospodařuje 6 včelařů, celkově 111 včelstev, více jak 31 včelstev chovají 4 včelaři s počtem 171 včelstev. Včelstva našich chovatelů vyprodukovala 7588 kg medu, průměr na včelstvo je 13 kg, vosku celkově 309 kg, průměr na včelstvo je 0,5 kg. Při dnešních cenách vosku, kdy výkupci nabízejí kolem 200 Kč za jeden kilogram vosku a chtějí za kilogram mezistěn, pokud se nejedná o výměnu za vosk přes 300 korun, stojí za to zaměřit se na produkci této suroviny. Větší obměna díla vede i k lepšímu zdravotnímu stavu včelstev.

Podpora včelařství: Prostřednictvím ČSV obdržel každý chovatel, který požádal o dotaci na svoje včelstva 156 Kč na každé zazimované včelstvo, které obsedá alespoň 7 rámků 39 x 24 cm. Na léčiva na boj proti varroáze jsme obdrželi 70% pořizovací ceny. Podstatně byly kráceny dotace na přednáškovou činnost, takže po zaplacení přednášejících a cestovného se přispívá z prostředků ZO. Nadále běží dotace „Technická pomoc“ na medomet, kočovná zařízení, aerosolový přístroj, pastovací přístroj, nádoby na med, ometáky včel a další vybrané pomůcky. Kupující si musí o dotaci požádat sami a žádosti odeslat do poloviny června, originály faktur do poloviny srpna na ústředí ČSV.  Na léčení včelstev aerosolem nám bylo vyplaceno 10 Kč na každé ošetřené včelstvo. Směsný vzorek na varroázu je hrazen ze státních dotací. Jihomoravským krajem  nám  bylo uhrazeno 39 vzorků měli na vyšetření moru včelího plodu.                                                                                                                        

Nákazová situace: Největším nebezpečím pro naše včelstva stále zůstává varroáza, což při pozorném sledování vidíme na podložkách po vložení kyseliny mravenčí a na podzim po první fumigaci. Pro letní ošetření používáme kyselinu mravenčí v novém balení s jednodušší aplikací a zdá se, že je účinnější jak dříve používaná kyselina ve formě odparných desek. Včelaři s většími počty včelstev obdrželi gabonové pásky jako doplněk k léčbě kyselinou mravenčí. Jedná se o přípravek s novou účinnou látkou a je stále ve zkouškách. Aktuálně se vyrábějí dva typy: Gabon PF 90 s účinnou látkou tau-fluvalinát, na kterou roztoč v mnoha případech získal odolnost a nový Gabon Flum má účinnou látku flumethrin. Na podzim se použil přípravek Varidol ve formě fumigace a jako poslední ošetření všech včelstev formou aerosolu přípravkem M1-AER s účinnou látkou fluvalinát. Jak bylo již výše uvedeno ze 39 stanovišť se odebírala měl na vyšetření moru včelího plodu, které byly rozděleny tak, aby to pokrylo oblast celé naší organizace. V lednu se odebíraly směsné vzorky měli ze všech stanovišť na vyšetření spadu roztočů. U včelařů, kde byl nalezen spad 3 a více roztočů na jedno včelstvo, natíral se plod a včelstva se fumigovala. Všechna léčiva pro včelaře zajišťovala ZO.                                                                                                 

Kočování: Přísuny včelstev k zemědělským plodinám a do lesů významně zvedají rentabilitu včelaření a přispívají k vyšším výnosům plodin v zemědělství. Přesto u našich včelařů o kočování v současné době není zájem. Zemědělské podniky neproplácejí přísuny včelstev a technický stav kočovných zařízení neumožňuje vjezd na veřejné komunikace a náklady spojené s kočováním zvláště za nepříznivých povětrnostních podmínek jsou příliš vysoké. Se svými včelstvy kočují pouze dva včelaři na řepku a do lesa na akát a lípu. Celkem bylo přisunuto 69 včelstev, z toho k zemědělským plodinám 37 a do lesa 32 včelstev.

Chov matek: Pokud chceme dosahovat vysokých a vyrovnaných výnosů, neobejdeme se bez chovu matek z výběrových a prošlechtěných včelstev. Z toho důvodu bychom měli každoročně vyměnit polovinu matek. Nenechat je déle jak dva roky, nebát se vyměnit i jednoletou pokud není výkonná a včelstvo nedá dobrý medný užitek. Je mezi námi několik šikovných chovatelů, kteří investují do nákupu inseminovaných matek a matky rozchovávají nejen pro svoji potřebu. Inseminované matky kupují naši chovatelé od Ing. Veverky ze šlechtitelské stanice Kývalka. Prokazatelně jsou včelstva od těchto matek méně bodavá, lépe sedí na plástech a dosahují lepších medných výnosů. Zájem o matky však mezi včelaři není velký. Stále se spoléhají na roje a přirozenou výměnu matek u svých včelstev. Odchovaných matek v loňském roce dle nahlášení včelařů bylo 224.

Vzdělávací a kulturní akce: V lednu se konala VČS na které nám přednášel přítel František Plachý ze Žarošic. Téma přednášky „Racionalizace chovu včel.“ V březnu jsme svolali informační schůzi k výsledkům vyšetření měli na spad roztočů. Součástí byla přednáška opět na téma „Racionalizace chovu včel“ na kterou se nám podařilo zajistit známého chovatele Ing. Josefa Janouška. V červnu jsme uspořádali u přítele Vladimíra Magdy Kurz chovu matek, který vedl Ing. Jiří Zigal. Perfektně připravená akce a krásné prostředí přilákalo včelaře nejen z naší organizace. Město Slavkov uspořádalo 3. června Veletrh zájmových organizací, na níž nás prezentoval přítel Roman Šidlík s kroužkem včelaříků. S kroužkem se účastnil soutěže „Zlatá včela ve Sloupě a 10.června se účastnili celostátního kola Zlaté včely v Nasavrkách. 16. září se konal ve Vyškově „Jarmark hobby včelařů“ pořádaný okresním výborem ČSV, jehož se účastnili předseda Jaroslav Kyjovský a přítel Roman Šidlík. 19.-21. září jsme již tradičně ve spolupráci se zahrádkáři ve Slavkově uskutečnili výstavu ovoce, včelích produktů, ochutnávku medu, prezentaci naší činnosti a propagace včelaření vůbec. Vedle pomůcek a zařízení pro chov včel od přítele Sedláčka byl vystaven i úl s živými včelami, který se těšil zájmu zvláště dětí. Zájem o výstavu byl velký, o čemž svědčí návštěva více jak 2000 návštěvníků. Přítel Roman Šidlík vede pro naši organizaci webové stránky, které průběžně aktualizuje.

 

Výroční zpráva výboru z činnosti ZO ČSV Slavkov za rok 2018.

 

     V současné době má naše organizace 61 členů, kteří obhospodařují 596 včelstev na 79 stanovištích a dva včelaře zatím bez včelstev. V katastru ZO jsou ještě 4 včelaři neorganizovaní s 24 včelstvy, dále registrujeme 5 včelařů, kteří jsou členy jiných ZO, ale mají svá včelstva umístěna v našem katastru, obhospodařují 82 včelstev. Pod hlavičkou ZO vyvíjí činnost kroužek včelaříků pod vedením přítele Romana Šidlíka. Kroužek navštěvuje v současnosti 9 dětí ve věku 7 až 15 let a starají se o 5 včelstev. Zemřel dlouholetý člen výboru a předseda ZO přítel Jan Šujan. Ukončil členství pan Jiří Vilam a novým členem se stal přítel František Opluštil z Kobeřic. Všichni jak tu jsme, včelaříme z lásky k přírodě a ke včelám. Včelaření je pro nás koníčkem, který nám přináší radost i užitek, zemědělcům vyšší výnosy. Většina z nás obhospodařuje menší počet včelstev. Největší skupinou jsou včelaři do pěti včelstev, těch je téměř polovina s celkem 107 zazimovaných včelstev. Další skupinou je 14 včelařů do 10 včelstev, obhospodařují celkem 108 včelstev, 11 až 15 včelstev obhospodařuje 8 včelařů s celkovým počtem 106 včelstev, 16 až 30 včelstev má 8 včelařů, celkově 136 včelstev a více jak 30 včelstev mají 3 včelaři s celkem 139 včelstvy. Při podávání žádostí o dotace někteří včelaři podávají žádost neúplnou, většinou se jedná o údaje do statistiky, které po nás požaduje svaz a po něm stát. Z dat, které mám od vás, uvádím: Celkové množství medu od našich včelařů je 10410 kg, průměr na včelstvo 17,61 kg, rok předtím 7588 kg, průměr 13 kg, vosku celkově 373,50 kg,  průměr na včelstvo 0,63 kg, rok předtím 309 kg vosku a průměr 0.50 kg na včelstvo.   

Podpora včelařství: Prostřednictvím ČSV obdržel každý chovatel, který požádal o dotaci na svoje včelstva 149 Kč na každé zazimované včelstvo, které obsedá alespoň 7 rámků 39 x 24 cm. Jedná se o dotaci, které poskytuje ministerstvo zemědělství. ZO pořídila dva aerosolové vyvíječe k ošetření včelstev za účelem tlumení varoázy. Na ty nám poskytl svaz 50% pořizovací ceny tj. 4700 Kč. Na léčiva na boj proti varoáze jsme obdrželi 70% pořizovací ceny. Podstatně byly kráceny dotace na přednáškovou činnost. Z dotací byli zaplaceni přednášející, ostatní výdaje byly hrazeny z prostředků ZO. Nadále běží dotace „Technická pomoc“ evropské unie na medomet, kočovná zařízení, pastovací přístroj, nádoby na med, ometáky včel a další vybrané pomůcky. Kupující si musí o dotaci požádat sami a žádosti odeslat nově do poloviny května, originály faktur do poloviny července na ústředí ČSV.  Na léčení včelstev aerosolem nám bylo vyplaceno 10 Kč na každé ošetřené včelstvo. Směsný vzorek na varoázu je hrazen ze státních dotací. Jihomoravským krajem  nám bylo uhrazeno 30 vzorků měli na vyšetření moru včelího plodu. Včelaři ve Velešovicích z iniciativy přítele Štěpána Juráka obdrželi dotaci jihomoravského kraje na výsadbu medonosných rostlin a dřevin v obci ve výši 30000 Kč. Obec Velešovice přispěla částkou 4000 Kč.

Nákazová situace: Největším nebezpečím pro naše včelstva stále zůstává varoáza, což při pozorném sledování vidíme na podložkách po vložení kyseliny mravenčí a na podzim po první fumigaci. Pro letní ošetření používáme kyselinu mravenčí v novém balení s jednodušší aplikací a zdá se, že je účinnější jak dříve používaná kyselina ve formě odparných desek. Včelaři s většími počty včelstev obdrželi gabonové pásky jako doplněk k léčbě kyselinou mravenčí. Jedná se o přípravek s novou účinnou látkou a je stále ve zkouškách. Aktuálně se vyrábějí dva typy: Gabon PF 90 s účinnou látkou tau-fluvalinát, na kterou roztoč v mnoha případech získal odolnost a nový Gabon Flum má účinnou látku flumethrin. Na podzim se použil přípravek Varidol ve formě fumigace a jako poslední ošetření všech včelstev formou aerosolu přípravkem M1-AER s účinnou látkou fluvalinát. Jak bylo již výše uvedeno, ze 38 stanovišť se odebírala měl na vyšetření moru včelího plodu, které byly rozděleny tak, aby to pokrylo oblast celé naší organizace, chovatelé matek a včelaři, kteří přemísťují svá včelstva mimo katastr obce. Je to dáno veterinárními předpisy. V lednu se odebíraly směsné vzorky měli ze všech stanovišť na vyšetření spadu roztočů. U včelařů, kde byl nalezen spad 3. a více roztočů na jedno včelstvo, se dle počasí natíral plod a včelstva se fumigovala. Všechna léčiva včelařům zajistila ZO. Prevencí můžeme předcházet nemocím včelstev pravidelnou desinfekcí úlů a zařízení a obnovou díla v úlech. 

Kočování: Přísuny včelstev k zemědělským plodinám a do lesů významně zvedají rentabilitu včelaření a přispívají k vyšším výnosům plodin v zemědělství. Přesto o kočování včelaři dnes nemají zájem. Není podpora a zájem zemědělců a mnohem přísnější požadavky na technický stav kočovných zařízení a jejich provoz na veřejných komunikacích. Se svými včelstvy kočují pouze dva včelaři, kteří přisunuli 30 včelstev k řepce a 50 včelstev do lesů na akát a lípu. 

Chov matek: Zkušení včelaři ví, že pokud chtějí mít silná, zdravá a výkonná včelstva, která jsou schopná plně využít snůšku, neobejdou se bez chovu matek z výběrových a prošlechtěných včelstev. Z toho důvodu bychom měli každoročně měnit matky, které svým výnosem nedosáhly alespoň průměru včelnice, dále matky starší dvou let. Tím se vyhneme i větším ztrátám matek. Jsou mezi námi šikovní chovatelé, kteří investují do nákupu inseminovaných matek ze šlechtitelské stanice Kývalka a matky rozchovávají nejen pro vlastní potřebu. Prokazatelně jsou včelstva od těchto matek méně bodavá, lépe sedí na plástech a dosahují lepších medných výnosů. Mnozí včelaři se však stále spoléhají na roje a přirozenou výměnu matek u svých včelstev což dokazuje počet odchovaných matek. V loňském roce jich bylo 218.    

Vzdělávací a kulturní akce: V lednu se konala Výroční členská schůze po níž nám přednášel př. Vít Marada na téma Ošetřování včelstev během roku. Začátkem března jsme svolali informační schůzi ohledně výsledků vyšetření směsných vzorků na varoázu. Součástí byla přednáška Mgr. Mariana Solčanského na téma Anatomie, biologie a fyziologie včely medonosné. Kurz chovu matek se již tradičně uskutečnil na včelíně přítele Magdy ve Velešovicích. Návštěvnost bývá každoročně vysoká.Vedle našich včelařů se zde potkáváme i se včelaři okolních ZO. Kurz vedl přítel Jan Strouhal z Brna. V září jsme ve spolupráci s místními zahrádkáři uspořádali výstavu ovoce a zeleniny a včelaři se prezentovali výstavou včelích produktů, ochutnávkou medu a propagací včelaření a činností vůbec. Vedle pomůcek a zařízení pro chov včel byl vystaven i úl s živými včelami, který se těšil zájmu zvláště u dětí. Svaz zahrádkářů hradí náklady spojené s výstavou. My přispíváme do tomboly koupí drobností a zvláště se na ní podílí několik včelařů nejen přípravou výstavy, ale i medem do tomboly. Celkem jsme se složili na 29 kg medu. Přítel Roman Šidlík pro nás provozuje webové stránky. Nějakou dobu byly pozastaveny z důvodu zákona o ochraně osobních údajů.

Včelařský kroužek: Jak bylo uvedeno výše, kroužek navštěvuje 9 dětí, které se připravovaly na soutěž Zlatá včela, která proběhla 14. dubna v obci Suchohrdly u Miroslavi. Z oblastního kola Zlaté včely postoupili do celostátního kola, kde náš nejstarší včelařík obsadil 18 místo. Soutěž proběhla 25.5. v Nasavrkách na středním odborném včelařském učilišti , kde soutěžilo 36 nejlepších včelaříků z celé ČR. Na celosvětový svátek včelařů a včel 20. května zasadili v Němčanech dva pylodárné stromy a několik trvalek. V květnu včelaříci navštívili v Heršpicích zkušeného botanika (pracuje v botanické zahradě v Praze) přítele Petra Hanzelky, včelaře a našeho člena, který je provedl rozkvetlou zahradou složenou ze stovky druhů rostlin, bylin a keřů. Kroužek prezentoval svoji činnost také na okresní včelařské  výstavě v Rousínově. Na svoji činnost obdrželi finanční podporu od Jihomoravského kraje, obce Němčany a Hodějice, přispěla naše organizace a občané Němčan.

 

 

Jednotliví funkcionáři ZO

 

Předseda

2006 -  Jaromír Kyjovský ml.

 

Místopředseda

2006 - 2015  Jan Šujan

2015 - Michal Cagášek

 

Jednatel

1983 -  Jan Fries

 

Pokladník

2003 -  2015  Jaromír Kyjovský st.

2015 -  Jan Pitron

 

Referent pro včelí nemoci a nákazy

2006 - 2010  Jan Šujan

2010 -  Jaromír Kyjovský ml.

 

Chovatelský referent

1983 -  Vladimír Magda

 

Kulturní referent

2007 -  Michal Cagášek

 

Referent pro práci s mládeží a vedoucí VKM

2013 -  Roman Šidlík

 

Předseda kontrolní a revizní komise

2003 - 2007  Michal Cagášek

2007 - 2008  František Rumpa

2008 - 2016  Aleš Oharek

2016 - Jiří Hrabovský

 

Členové KRK

2008 - Miroslav Molčík

2008 - 2015 Karel Jirka

2015 - 2016 Jiří Hrabovský

2016 - Aleš Oharek

 

Včelařský důvěrník

Slavkov u Brna - Karel Jirka

Němčany - Roman Šidlík

Velešovice - Štěpán Jurák

Heršpice - Miroslav Karlíček

Nížkovice - Michal Cagášek

Kobeřice u Brna - Zdena Slabotínská

 

Členové volební komise 2015

Zdeňka Svobodová, Anna Navrátilová, Ing. Jiří Dočekal

 

Členové výboru ZO

Jaromír Kyjovský ml., Jan Fries, Jaromír Kyjovský st., Vladimír Magda, Michal Cagášek, Roman Šidlík, František Reich, Karel Jirka, Miroslav Karlíček, Jan Pitron, Štěpán Jurák,

náhradník - Karel Rulíšek 

 

Čestný člen ZO

Jan Šujan