Jdi na obsah Jdi na menu

 

Vítáme Vás na stránkách

Českého svazu včelařů, z.s.,

základní organizace Slavkov u Brna

  

AKTUALITY

 

pozvanka.png

_____________________________________________________________________________________________________

pozvanka.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pozvanka-6-10-2022.png

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBĚŽNÍK č. 1/2022

https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/obeznik-c-1_2022.pdf

___________________________________________________________________________________________________

pozvanka.png

_____________________________________________________________________________________________________

pozvanka-na-vcs2022.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez-nazvu.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPORA VČELAŘSTVÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

 

Projekt 2018 - „Výsadba pylodárných a nektarodárných rostlin 2018“

     Na základě smlouvy č. 050477/18/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2018“ byla provedena výsadba pylodárných a nektarodárných rostlin v obci Velešovice. Podpora JMK v částce 30.000,- Kč

Pro výsadbu rostlin a dřevin byla vybrána obec Velešovice.

Obec má zpracovanou od Ing. Jany Vrbasové projektovou dokumentaci „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v obci Velešovice“ podle které postupně jednotlivé lokality v obci nově revitalizuje. Z dokumentace, která řeší celkem 9 lokalit obce, byly vybrány tři lokality, ve kterých byla provedena dosadba dle návrhu.

 

Lokalita č.7- kulturní dům

2 ks – jírovec pleťový (Aesculus Carda Briotii)

3 ks – zlatice prostřední (Forsythia intermedia)

8 ks – tavolník popelový (Spiraea cinerea Gefsheim)

 

Lokalita č.9 – samoobsluha

3 ks – lípa malolistá (Tilia cordata)

23 ks - tavolník popelavý (Spiraea cinerea Grefsheim)

4 ks – šeřík obecný (Syringa vulgarit)

3 ks – kalina tušalaj (Vibumum lantala)

 

Lokalita č.3 – dětské hřiště

5 ks – dřín obecný (Cornus mas)

 

Celkem bylo vysazeno 5 ks stromů a 46 ks keřů.

 

Původní rozpočet projektu počítal s výdajem ve výši 7.000 Kč na studii a projektovou dokumentaci, na údržbu bylo počítáno s částkou 12.000 Kč a na výsadbu 15.000 Kč.

Vzhledem k již zpracované projektové dokumentaci a díky tomu, že údržbu bude provádět na své náklady obec Velešovice, byla celá dotace ve výši 30.000 Kč od Jihomoravského kraje a dotace ve výši 4.000 Kč od obce Velešovice použita na výsadbu.

 

Projekt 2019: Nákup zařízení pro získávání vosku 2019

     Na základě smlouvy č. JMK058194/19/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2019“ byl proveden nákup zařízení pro získávání vosku sloužící členům ZO Slavkov u Brna. Podpora JMK v částce 30.000,- Kč

V rámci této akce byly během roku zakoupeny následující zařízení pro získávání vosku:

· Vařák na vosk nerezový pro získávání vosku z voskových souší pomocí vyvíječe páry. Jedná se o nerezovou nádobu do které je vháněna pára, pomocí které je roztaven včelí vosk a oddělen od zbytkových košilek z jednotlivých souší. Zařízení objednáno u dodavatele včelařských potřeb – Sedláček Bučovice. Cena zařízení včetně vyvíječe páry byla 12050,- Kč

· Odstředivka vosku na získávání zbytkového vosku ze souší, který se neoddělí z košilek. Při použití vařáku na vosk, nebo slunečního tavidla je obvykle obsah zbytkového vosku kolem 20%. Pomocí odstředivky lze tento jinak nevyužitý vosk získat. Zařízení objednáno v internetovém obchodu www.vcelarskyobchudek.cz, dodavatel pan Petr Balaštík. Cena zařízení byla 14040,- Kč

· Nerezový Kotel-pařák 80l na vyváření vosku sloužící k přípravě kašovité směsi zbytků ze souší pro použití v odstředivce. Zařízení objednáno 16.12.2019 na internetu, www.elektrodvorak.cz. Cena kotle 8 740 Kč

Celkové náklady 34830 Kč

Požadovaná podpora 30000 Kč

Spoluúčast ZO 4830 Kč

 

· Projekt 2020: Výsadba pylodárných a nektarodárných rostlin 2020

     Na základě smlouvy č. JMK065334/20/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2020“ byla provedena dosadba pylodárných a nektarodárných rostlin v obci Velešovice. Podpora JMK v částce 30.000,- Kč

Jedná se návaznou a doplňující akci „Výsadba pylodárných a nektarodárných rostlin 2018“. Byla provedena doplňující výsadba rostlin v obci Velešovice v rámci nové akce „Výsadba pylodárných a nektarodárných rostlin 2020“

Obec má zpracovanou od Ing. Jany Vrbasové projektovou dokumentaci „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v obci Velešovice“ podle které postupně jednotlivé lokality v obci nově revitalizuje.

V roce 2020 proběhla dosadba stromů v intravilánu obce v lokalitě 7, lokalitě 8 a částečně v lokalitě 9.

 

Byla provedena doplňková výsadba stromů:

Jeřáb prostřední – Sorbus intermedia - 8 ks

Lípa malolistá – Tilia cordata - 4 ks

Jírovec pleťový – Aesculus carnea Briotii - 2 ks

Celkem bylo v rámci akce vysazeno 14 ks vzrostlých stromů.

Původní rozpočet projektu počítal z celkovými výdaji 34.000 Kč

Skutečné náklady za stromy byly 33.120 Kč.

Náklady na práci a samotnou výsadbu byly řešeny z rozpočtu obce.

Dotace ve výši 30.000 Kč od Jihomoravského kraje byla použita na nákup zeleně.

 

· Projekt 2021: Nákup lisu a zařízení pro sterilizaci vosku 2021

     Na základě smlouvy č. JMK070127/21/ORRo poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2021“ byl proveden nákup zařízení pro výrobu mezistěn a sterilizaci.

Podpora JMK v částce 40.000,- Kč

Jedná se o pokračování projektu „Nákup zařízení pro získávání vosku 2019“ jako doplnění uzavřeného cyklu získávání a zpracování vlastního vosku pro včelaře ZO Slavkov u Brna.

Byl pořízen sterilizátor vosku o objemu 35 litrů. Zařízení slouží ke sterilizaci získaného vosku při teplotách vyšších než 117°C. Při této teplotě je zajištěno zničení případných spor moru včelího plodu a dalších nemocí. Takto sterilizovaný vosk bude následně použit na výrobu mezistěn.

Cena Sterilizátoru vosku 34 786,00 Kč

Jako další byl pořízen lis na mezistěny, díky němuž si včelař vyrobí vlastní mezistěny ze svého sterilizovaného vosku. Očekávané zpracování cca 2-2,5 kg vosku za hodinu.

Vzhledem k průměrnému počtu včelstev (8-15 včelstev) chovaných včelaři ZO Slavkov u Brna a předpokládaném zpracovávaném množství 15 – 25 kg vosku, jsme se rozhodli pro toto malé kompaktní zařízení.

Cena Lisu na mezistěny 14 400,00 Kč

Toto zařízení bude mobilní a členové ZO Slavkov u Brna si ho budou moci zapůjčit a mezistěny si vyrobit u sebe doma. Použitím sterilizátoru bude zajištěna ochrana proti šíření případné nákazy moru včelího plodu. O správu zařízení se starají členové výboru ZO Slavkov u Brna, případně určené osoby předsedou spolku.

Velikost a charakter zařízení je určen pouze pro vlastní nekomerční výrobu a bude tak i využíván našimi členy.

Cíl projektu je pomoci včelařům našeho spolku, kteří se starají o menší počty včelstev, při zpracování vlastního vosku a výrobě vlastních mezistěn. Zařízení je většinou potřeba jednou do roka, kdy si včelař vyrobí mezistěny do zásoby na celou sezónu. Díky těmto zařízením, která pro jednotlivce jsou finančně náročná, je možno aby si členové našeho spolku mohli postupně vyrobit dostatečné množství pro vlastní potřebu včelnice. Pomůžeme tak našim včelařům s těžbou a zpracováním vlastního včelího vosku, můžeme tímto zamezit nákupu nekvalitního vosku a mezistěn.

Celkové náklady 49 186,00 Kč

Dotace JMK 40 000,00 Kč

Spoluúčast ZO 9 186,00 Kč

 

                                                        znaceni-matek.png